Klub slovenských turistov Bralo
Tuhár
|

Prameň Tuhárského potoka 2016