Klub slovenských turistov Bralo
Tuhár
|

Schôdza, brigády, prameň Tuhárskeho potoka, čistenie studničiek... (2019)